Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Britannian avaus: energiayhtiöt mukaan tehokkuuden parantamistalkoisiin - Suomen suurlähetystö, Lontoo : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 4.5.2012

Britannian avaus: energiayhtiöt mukaan tehokkuuden parantamistalkoisiin

Britannian energiapolitiikkaa ohjaavat pyrkimykset hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämiseen sekä energiatehokkuuden parantamiseen.

Asuntojen energiatehokkuuden parantamiseksihallitus on lanseeraamassa uutta innovatiivista Green Deal -ohjelmaa, joka osallistaa energiayhtiöt asuntojen energiatehokkuuden parantamistalkoisiin.

Syksyllä 2012 käynnistyvässä ohjelmassa asunnon omistaja tai vuokralainen sopii energiayhtiönsä tai tämän yhteistyökumppanin kanssa asuntoon tehtävästä energiatehokkuutta parantavasta korjauksesta, jonka energiayhtiö tai sen yhteistyökumppani toteuttaa ja maksaa.

Toimenpiteen johdosta asunnon lämmityskustannukset laskevat, mutta energiayhtiö perii asukkaalta myös jatkossa entisen suuruista maksua lämmitysenergiasta, ja kattaa omat investointikustannuksensa toteutuneen ja asukkaalta veloitetun lämmityskustannuksen erotuksella. Kun investointi on maksettu takaisin, asunnon lämmityskustannukset laskevat todellista kulutusta vastaavalle tasolle.

Britannia on sitoutunut kattamaan 15 prosenttia (noin 234 TWh) kokonaisenergiankulutuksesta uusiu- tuvilla energiamuodoilla vuonna 2020. Hallitus julkisti heinäkuussa 2011 uusiutuvan energian tiekar- tan (UK Renewable Energy Roadmap), jonka pohjalta Britannia etenee kohti näitä tavoitetta.

Lisää ydinvoimaa ja suuria suunnitelmia uusiutuvan energian suhteen

Seuraavien kymmenen vuoden kuluessa neljännes Britannian sähköntuotantokapasiteetista poistuu käytöstä, ja korvaavan kapasiteetin rakentaminen maksaa hallituksen arvion mukaan noin 110 miljardia puntaa. Lisäksi hallitus arvioi sähköntarpeen kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.

Hallituksen suunnitelman mukaan vuonna 2020 hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 18 % vuodesta 2008 ja uusiutuvan energian osuus on 15 % kokonaiskulutuksesta.

Uusiutuvan energian osuus Britannian kokonaisenergiantuotannosta on noussut vuodesta 2005 lähtien, ja vuosien 2008 ja 2009 välillä uusiutuvien energiamuotojen suhteellinen osuus kasvoi 15 prosenttia. Vuonna 2010 uusiutuvalla energialla katettiin 3,3 prosenttia (54 TWh) Britannian kokonaisenergiankulutuksesta.

Uusiutuvan energian osuus on siis kasvanut tasaisesti, mutta jotta uusiutuvan energian tuotanto kat- taisi 15 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta vuonna 2020, sen tulisi kasvaa 17 prosenttia vuosittain koko kuluvan vuosikymmenen ajan.

Britannialla on Suomen ohella yksi harvoja maita, joissa on tällä hetkellä suunnitelmia ydinvoiman lisärakentamisesta. Tällä hetkellä Britanniassa on käytössä 19 reaktoria kymmenessä eri voimalas- sa. Vuonna 2010 Britannian hallitus ilmoitti myöntävänsä luvat yhteensä kahdeksan uuden reaktorin rakentamiselle vuoteen 2025 mennessä. Toistaiseksi rakennuslupia ei kuitenkaan ole vielä myönnet ty.

Tulosta

Päivitetty 4.5.2012


© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot