Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen eduskunta, tasa-arvon edelläkävijä - Suomen suurlähetystö, Lontoo : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 12.5.2006

Suomen eduskunta, tasa-arvon edelläkävijä

Suomen eduskunta viettää satavuotisjuhliaan 2006-2007. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus astui Suomessa voimaan 1906 ja ensimmäiset vaalit yksikamariselle eduskunnalle pidettiin heti seuraavana vuonna.


13 vuonna 1907 eduskuntaan valitusta 19:sta naisesta (Kuva: Helsingin kaupunginmuseo)

Näihin aikoihin Suomi oli vielä Venäjän autonominen suurruhtinaskunta, mutta saavutti itsenäisyyden kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 1917. Sen jälkeen maa on läpikäynyt kaksi maailmansotaa, kylmän sodan sekä liittynyt Euroopan unioniin.
Hallinnollisten elinten velvollisuudet sekä vallanjako ovat muuttuneet aikojen saatossa, mutta satavuotinen parlamentaarinen järjestelmä on todistanut kestävyytensä läpi aikakausien. Eduskunta ilmentää suomalaista demokraattista ihannetta.

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus

Uusi valtiopäiväjärjestys toi mukanaan suuria mullistuksia Suomen poliittisen elämään. Ensimmäisenä maana Euroopassa Suomessa toteutettiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Äänestää saivat kaikki aikuiset Suomen kansalaiset, sukupuolesta, yhteiskuntaluokasta tai varallisuudesta riippumatta. Suomalaiset naiset saivat myös ensimmäisinä maailmassa oikeuden asettua ehdolle valtiollisissa vaaleissa.

Suomessa valtiollinen valta on kansalla, jota edustaa Suomen eduskunta. Eduskunta säätää lait, päättää valtion talousarviosta sekä valvoo hallituksen ja sen alaisten viranomaisten toimintaa. Eduskunta hyväksyy myös kansainväliset sopimukset sekä osallistuu Euroopan unionissa päätettävien asioiden kansalliseen valmisteluun.

Yhä tänäkin päivänä Suomen parlamentaarinen järjestelmä toimii pääsääntöisesti sata vuotta sitten omaksuttujen periaatteiden mukaisesti.

Suomen eduskunta viettää satavuotisjuhliaan 2006-2007.

Virtual Finlandille kirjoittanut Salla Korpela


Suomen eduskunnan istuntosali (Kuva:Eduskunta)

Suomen eduskunta

Lisää tietoa 100-vuotisesta äänioikeudesta

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 16.5.2006


© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot