Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Eurobarometri: EU epäilyttää suomalaisia entistä enemmän - Suomen suurlähetystö, Lontoo : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 16.5.2006

Eurobarometri: EU epäilyttää suomalaisia entistä enemmän

Euroopan unionin kannatus on laskenut unionimaissa, kertoo uusi eurobarometri. Itävallassa, Latviassa ja Suomessa kannatus on laskenut dramaattisesti.

Samalla EU-kansalaiset tunnustavat unionin saavutukset. Kansalaisilla on myönteisiä odotuksia unionin toiminnasta jopa enemmän kuin kansallisia hallituksia kohtaan.

EU:ta ei kuitenkaan nähdä vastauksena globalisaation kaltaisiin suuriin kysymyksiin. Unionin laajeneminen on kansalaisille vaikea pala.

Suomessa EU-jäsenyyttä piti hyvänä asiana 36 prosenttia kansalaisista. Koko unionin keskiarvo on 49 prosenttia. Huonona asiana unionia pitää 25 prosenttia suomalaisista.

Suomalaiset arvioivat, että heikoimmin EU on edistynyt työttömyyden torjunnassa, sosiaalioikeuksissa, maataloudessa ja talouskasvussa. Näissä aiheissa EU:n päätöksenteon lisäämiseen suhtaudutaan nihkeimmin. Eniten EU:n päätöksentekoa haluttaisiin lisätä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa (81 prosenttia), rauhan ja vakauden edistämisessä (81), terveysasioissa (78) ja tutkimuksessa ja innovaatioissa (74).

Suomi ja Britannia euroskeptikkoryhmässä

Edellisen komission joulukuussa 2005 julkaiseman laajan eurobarometri-kyselytutkimuksen mukaan 38 prosenttia pitää Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana, 22 prosenttia huonona. Reilu kolmannes suhtautuu asiaan neutraalisti. Suomen jäsenyyttä hyvänä asiana pitävien kansalaisten määrä on laskenut 7 prosenttia puolessa vuodessa.

Kaikkien jäsenmaiden kansalaisista EU-jäsenyyttä pitää hyvänä 50 prosenttia ja huonona 16 prosenttia. Suomi kuuluu EU-skeptisiin maihin yhdessä Britannian, Itävallan ja Ruotsin kanssa.

45 prosenttia on sitä mieltä että Suomi ei ole hyötynyt jäsenyydestään, 45 prosenttia on sitä mieltä että on hyötynyt.

Kielteisyyden on arveltu johtuvan muun muassa vaikeista budjettineuvotteluista ja perustuslain kohtaamista vaikeuksista.

Jäsenyyden huono hinta-laatusuhde

Myös Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn Suomi, EU ja Maailma -asennetutkimus 2006 antoi helmikuussa uutta tietoa suomalaisten näkemyksistä globalisaatioon ja Euroopan unioniin.

Tämänkin raportin mukaan suhtautuminen maamme EU-jäsenyyteen on muuttunut aikaisempaa kielteisemmäksi. Jäsenyyteen myönteisesti suhtautuvia (33%) on vähemmän kuin koskaan jäsenyyden aikana. Kielteisesti suhtautuvia (31%) on selvästi paria aikaisempaa mittauskertaa enemmän. Eroa unionista vaativien osuus on kasvanut kahden vuoden takaisesta runsaaseen neljännekseen.

Yksi syy havaittuun tyytymättömyyden kasvuun on arvio jäsenyyden hinta-laatusuhteesta. Runsas kaksi kolmannesta kansalaisista pitää jäsenmaksuja liian korkeina niillä saataviin etuihin nähden. Toinen syy löytyy Suomen vaikutusvaltaa koskevasta arviosta. Harvempi kuin joka viides katsoo Suomen saaneen hyvin äänensä kuuluviin EU:ssa enemmistön ollessa vastakkaisella kannalla.

Kolmas merkittävä muutos on arvio EU-jäsenyyden mukanaan tuomista säännöksistä. Nyt jo kahdeksan kymmenestä pitää monia niistä tarpeettomina.

Viime kädessä EU:lle ei kuitenkaan löydetä vaihtoehtoa. Neljä kymmenestä näkee unionin olevaan pulmistaan huolimatta tarpeen Euroopan kehityksen ohjaamiseksi. Valtaosa ei halua tuomita EU:n perusideaa, mutta käytännön toteutuksessa nähdään paljon toivomisen varaa.

Lähes kaksi kolmannesta kansalaisista haluaisi keskeyttää laajentumisen pitkäksi aikaa vedoten ehdokkaiden sopimattomuuteen jäseniksi. Yksi syy vastustaa EU:n laajentumista on ollut sen arvioitu kalleus vanhoille jäsenille.

Kysyttäessä, mitä Suomen ja suomalaisten tulisi tehdä tulevan EU-puheenjohtajuuskauden aikana, kärkeen nousee kansainvälisen rikollisuuden torjunta. Yhdeksän kymmenestä arvioi sen vähintään melko tärkeäksi.

Eurobarometri 5.5.2006

Tulosta

Päivitetty 17.5.2006


© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot