Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, London: Konsulatets tjänster: Vanliga frågor

FINLANDS AMBASSAD, London

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Tel. +44-20-7838 6200
E-post: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Vanliga frågor

Advokater

För advokattjänster i Finland kontakta Finlands advokatförbund.

I Storbritannien kan du hitta advokattjänster på Law Society's webbplats.

Dj​ur

Import och export av djur till Finland kontakta Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Import till Storbritannien kontakta Department of Environment, Food and Rural Affairs (Defra).

EU-information

Som finländsk medborgare är du också EU-medborgare och du kan röra dig fritt och vistas fritt på hela unionens område.

Praktisk information om EU-medborgarnas rättigheter och möjligheter samt råd om hur du kan utnyttja dem i det dagliga livet finns på Europainformationen.fi och Gov.uk

Körkort

Inom EU ansöker man om nytt körkort i det land där man är bosatt. I Storbritannien ska man kontakta Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA).

Mer information om finska körkort finns på Trafiksäkerhetsverkets webbplats eller tfn +358 (0)20 696 341 och på polisens webbplats.

Notarius publicus

Finlands utlandsmyndigheter kan fungera som notarius publicus, bl.a. styrka namnunderskrifter och styrka avskrifter av handlingar samt utfärda levnadsintyg (ämbetsbetyg) och intyg över handlingars innehåll.

Finlands honorära konsulat har endast begränsade möjligheter att fungera som notarius publicus. Adresser och öppettider till honorärkonsulaten finns under Finlands honorärkonsulat i Storbritannien.

Pensioner

Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om folkpensionerna i Finland. För information och hjälp i pensionsfrågor kan man kontakta FPA:s utlandsenhet i Helsingfors per telefon, brev eller e-post:

Utlandsenheten har servicenummer som man kan ringa måndag-fredag kl. 8–18 finsk tid. Samtalet kostar som ett vanligt utlandssamtal.

Pensionsfrågor tfn +358 20 692 222

Mer allmänna frågor kan ställas per e-post till: inter.helsinki@kela.fi

Postadress: FPA / Utlandsenheten, PB 78, 00381 Helsingfors, Finland

Fler kontaktuppgifter och länkar till sidor med pensionsinformation finns under Tjänster -> FPAs kundtjänst.

För information om arbetspensioner kan man kontakta Pensionsskyddscentralen.

Skatter

Skatteinformation finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Skatteförvaltningens servicenummer:

  • internationell personbeskattning tfn +358 (0)20 697 025
  • arvs- och gåvoskatt tfn +358 (0)20 697 019.

Straffregister

En privatperson kan få ett utdrag om sig själv för visum, arbetstillstånd, vistelsetillstånd eller något annat motsvarande skäl för att företes för utländska myndigheter.

För ytterligare information kontakta Rättsregistercentralen.

I Storbritannien kan man kontakta den lokala polisen för att få ett motsvarande intyg (Police clearance certificate).

Tull

tullens webbplats finns information om bl.a. tullbestämmelser (t.ex. införsel- och utförselrestriktioner).

Tullrådgivningen tfn + 358 (0)20 690 600, mån–fre kl. 8.00–16.15 (finsk tid).

Vapen

Information om införsel och överföring av skjutvapen se tullens webbplats.

Vigsel

Information om vigsel i utlandet finns på magistratens webbplats och på Evangelisk-lutherska kyrkans webbplats: Vigsel utomlands.

  • Finska beskickningar har inte rätt att förrätta vigsel.
  • Vigselförrättaren ger information om vilka handlingar som behövs vid vigsel utomlands.
  • Finska medborgare som är bosatta i Storbritannien ska kunna visa upp ett intyg om rätt att gifta sig inför utländsk myndighet. Intyget utfärdas av magistraten på den ort där man senast var folkbokförd i Finland. För motsvarande intyg i Storbritannien kontakta din lokala registerbyrå (Register Office).
  • I Finland anses ett äktenskap vara giltigt om det har ingåtts inför en utländsk myndighet i överensstämmelse med det aktuella landets lag.

Värnplikt

Militärtjänsten i Finland

Enligt finsk lag är varje finsk man värnpliktig. Denna medborgerliga plikt som stadgas i 2 § värnpliktslagen gäller från början av det år han fyller 18 till utgången av det år han fyller 60 år. Beväringstjänsten genomförs i regel vid 19 eller 20 års ålder. I särskilda fall inleder man tjänstgöringen i åldern 18–29 år.

Personer bosatta i Storbritannien ska skicka sin inkallelseorder direkt till Försvarsmaktens regionalbyrå eller till ambassadens konsulära enhet. Inkallelseorder skickas till den adress, som är registrerad i det finländska befolkninsdatasystemet.

En värnpliktig är inte skyldig att infinna sig till uppbåd eller beväringstjänst om han har medborgarskap också i en annan stat och om hans boningsort under de senaste sju åren inte är eller har varit i Finland. Värnpliktig som faller under denna s.k. sjuårsregel behöver inte ansöka skilt om befrielse. En värnpliktig som har flerfaldigt medborgarskap och som fått befrielse kan beordras till beväringstjänst om han flyttar till Finland före utgången av det år under vilket han fyller 30 år. Beslut om befrielse liksom avtalstolkningar grundar sig på uppgifter om adress och medborgarskap i befolkningsdatasystemet. Därför lönar det sig att kontrollera sina uppgifter hos folkbokföringen (magistraten) så att de är korrekta. Dessutom bör 21-åriga eller äldre personer med flerfaldigt medborgarskap som träder i tjänst från utlandet kontrollera att de inte förlorar eller har förlorat sitt finska medborgarskap vid 22 års ålder.

Mer information om militärtjänstgöring i Finland finns på Försvarsmaktens webbplats och i handboken Beväring 2015.

Skriv ut

Uppdaterat 6.9.2017


© Finlands ambassaden, London | Kontaktuppgifter