Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Statsminister Kiviniemi deltar i ett nytt slags samarbetsmöte - Finlands ambassad, London : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, London

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Tel. +44-20-7838 6200
E-post: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 17.1.2011

Statsminister Kiviniemi deltar i ett nytt slags samarbetsmöte

Statsminister Mari Kiviniemi deltar i ett nytt slags möte för Storbritanniens och de baltiska ländernas premiärministrar och de nordiska ländernas statsministrar. Mötets bärande tema är främjandet av den allmänna välfärden i en situation som präglas av en ansträngd ekonomisk politik och en långsammare ekonomisk tillväxt än tidigare. Frågan är även för Finlands del mycket aktuell och hänför sig till pågående utvecklingsprojekt.

Storbritannien har kallat samman UK Nordic Baltic Summit som sammanför premiär- och statsministrarna från nio länder samt aktörer inom näringslivet, företagare och politiska nytänkare till en fri diskussion om fördelarna med den nordiska välfärdsmodellen och om de ekonomiska utmaningarna i norra Europa. Syftet med mötet är att ur olika aktörers synvinkel dryfta hur man kan öka produktiviteten så att man samtidigt förbättrar livskvaliteten och välfärden.

Mötets bärande tema är främjandet av den allmänna välfärden i en situation som präglas av en ansträngd ekonomisk politik och en långsammare ekonomisk tillväxt än tidigare. Frågan är även för Finlands del mycket aktuell och hänför sig till pågående utvecklingsprojekt. Statsminister Kiviniemi och de experter som representerar Finland vid mötet ser fram emot att få göra bekantskap med nya idéer, samarbetspartner och marknadsområden vid mötet. Diskussionen är indelad i tre teman: innovationer, grön teknologi samt arbetsmarknad, familjeliv och jämlikhet.      

Statsminister Kiviniemi välkomnar mötet varmt. ”I Storbritannien ses de nordiska länderna i många avseenden som mönsterländer. Nu har vi möjlighet att berätta vad den nordiska modellen betyder i praktiken", sade statsministern.

”Jag tror att Finland har mycket att ge t.ex. i miljö- och jämställdhetsfrågor och i fråga om kompetensutvecklingen. Samtidigt har vi också mycket att lära av andra länder, t.ex. hur man kan förbättra välfärden genom att göra saker på ett nytt sätt. Det är ett sådant tänkande vi behöver, inte minst för att trygga välfärden när befolkningen blir allt äldre.

Ytterligare information: pressråd Jouni Mölsä, Finlands ambassad i London, +44 (0)20 7838 6207

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 20.1.2011


© Finlands ambassaden, London | Kontaktuppgifter