Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesminister Tuomioja på Europarådets konferens om diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet - Finlands ambassad, London : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, London

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Tel. +44-20-7838 6200
E-post: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 23.3.2012 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Tuomioja på Europarådets konferens om diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet

Pressmeddelande 67/2012
23.3.2012

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltar i Europarådets konferens om sexuella minoriteter och könsminoriteter (HBT) i Strasbourg den 26–27 mars, Combating discrimination on the grounds of sexual orientation or gender identity across Europe: Sharing knowledge and moving forward.

Konferensen arrangeras av rådets nuvarande ordförandestat Storbritannien, som har valt HBT-rättigheter till en av prioriteterna under sitt ordförandeskap.

2010 gav Europarådets ministerkommitté ut sina rekommendationer för hur man ska motarbeta diskriminationen på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Publikationen är den första i sitt slag och trots att den inte är juridiskt bindande har den ändå betydande politisk tyngd. Rekommendationernas verkställande stöd av en särskilt HBT-enhet inom Europarådets sekretariat, vars arbete Finland stöder. I Finland stöds rekommendationernas verkställande av en arbetsgrupp som samordnas av utrikesministeriet, som rapporterar till Europarådet om hur arbetet framskrider.

I Strasbourg ska minister Tuomioja delta i en panel med några andra ministrar där de bland annat ska berätta om nationella åtgärder för att verkställa rekommendationerna. Genom att delta i konferensen vill Tuomioja också lyfta fram att temat är viktigt för Finland. Sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter är en av tyngdpunkterna i Finlands internationella människorättspolitik.

Under besöket i Strasbourg kommer minister Tuomioja också att ha ett enskilt möte med generalsekreteraren för Europarådet Thorbjørn Jagland och Europadomstolens president Nicolas Bratza.

För mera information: ambassadråd Pasi Kokkonen, tfn 09 1605 5323, minister Tuomiojas diplomatiska rådgivare Veikko Kiljunen, tfn 040 351 9526
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 23.3.2012


© Finlands ambassaden, London | Kontaktuppgifter