Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Hautala till Bryssel – biståndseffektivitet, Burma och Rio+20 på agendan - Finlands ambassad, London : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, London

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Tel. +44-20-7838 6200
E-post: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 11.5.2012 | Utrikesministeriet

Hautala till Bryssel – biståndseffektivitet, Burma och Rio+20 på agendan

Pressmeddelande 110/2012
11.5.2012

Utvecklingsminister Heidi Hautala deltar i utvecklingsministermötet i rådet för utrikes frågor i Bryssel den 14 maj. Under mötet diskuteras bland annat hur man kan förbättra EU:s utvecklingssamarbetes resultat och budgetstöd, rapporten om EU:s offentliga utvecklingsanslag 2011, situationen i Burma och utvecklingssamarbetet som ska inledas där, samt FN-konferensen om hållbar utveckling Rio+20 i juni.

Under utvecklingsministermötet ska man godkänna slutsatser angående förbättringen av utvecklingssamarbetets effektivitet och budgetstödet till utvecklingsländer. Finland anser att det är viktigt att man i slutsatserna lyfter fram de mänskiga rättigheternas, demokratins och rättsstatsutvecklingens centrala roll i utveckling och fattigdomsbekämpning. Minister Hautala betonar att den verkliga utmaningen när det gäller slutsatserna kommer när EU gör upp landstrategier för utvecklingssamarbetet för 2014–2020. I strategierna definieras hur EU:s utvecklingssamarbete ska genomföras i enskilda partnerländer.

Utvecklingsministrarna kommer också att diskutera EU:s och medlemsstaternas framsteg angående målen för utvecklingsanslagen, 0,7 procent av BNI före utgången av 2015. Ministrarna ska godkänna en rapport om anslagen som ska överräckas till Europas statschefer när de sammanträder i Europeiska rådet i juni. Finland betonar att rapporten ska ge en klar och sanningsenlig bild av situationen och att EU måste hålla sig till internationella överenskommelser, oberoende av det ekonomiska läget. Minister Hautala påminner om att man förutom om anslagen också borde prata om till exempel utvecklingssamarbetets resultat, om handel, innovativa finansieringsmodeller och om utvecklingsländernas egna resurser, som på ett avgörande sätt påverkar utvecklingen.

På utvecklingsministrarnas dagordning står även Burma och den senaste tidens demokratiutveckling i landet, som har fått EU att överväga att inleda utvecklingssamarbetet igen. Det skulle vara ett sätt att visa EU:s stöd för den positiva utvecklingen i Burma. Finland anser att EU måste agera i nära samarbete med andra bidragsgivare, såsom USA, FN och internationella finansinstitut. Samarbetet mellan olika internationella aktörer är särskilt viktigt eftersom landet i fråga inte har mycket erfarenhet av internationellt samarbete.

Ministrarna ska också tala om FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio+20, som hålls i Rio de Janeiro i juni. EU:s miljöministrar har redan tidigare fört diskussion om ämnet. Eftersom Rio+20 i första hand är ett möte om utveckling är det viktigt att också utvecklingsministrarna har tillfälle att diskutera årets viktigaste FN-konferens.

För mera information: utvecklingsministerns specialmedarbetare Aino Pennanen, tfn 040 505 9289, och utrikesrådet Katja Ahlfors, enheten för allmän utvecklingspolitik och planering, tfn 09 1605 6272
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 11.5.2012


© Finlands ambassaden, London | Kontaktuppgifter