Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Fredsmedling, hållbar utveckling och det internationella vapenhandelsavtalet på agendan när utrikesminister Tuomiojas besöker New York - Finlands ambassad, London : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, London

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Tel. +44-20-7838 6200
E-post: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 21.5.2012 | Utrikesministeriet

Fredsmedling, hållbar utveckling och det internationella vapenhandelsavtalet på agendan när utrikesminister Tuomiojas besöker New York

Pressmeddelande 118/2012
21.5.2012

Utrikesminister Erkki Tuomioja besöker New York den 22–23 maj. Han ska träffa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon för att diskutera bland annat fredsprocessen i Mellanöstern, situationen i Syrien och främjandet av fredsmedling inom FN.

Utrikesminister Tuomioja ska tala vid ett högnivåmöte, arrangerat av ordföranden i FN:s generalförsamling, om FN:s medlemsstaters roll inom fredsmedlingen. I mötet deltar bland annat utrikesministrarna från Turkiet, Brasilien och Qatar. I sitt anförande kommer minister Tuomioja att betona behovet av bättre samordning och samarbete mellan olika aktörer. Det är också målet för den vängrupp (Friends of Mediation) som verkar under Finlands och Turkiets ledning. Till gruppen hör 28 stater och åtta regionala organisationer.

FN:s generalförsamling ska föra en diskussion om konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni, där utrikesminister Tuomioja ska delta. I New York träffar minister Tuomioja också representanter för internationella frivilligorganisationer för att diskutera hur förhandlingarna om det internationella vapenhandelsavtalet (Arms Trade Treaty) framskrider.

Minister Tuomioja ska dessutom träffa FN-ambassadörerna från den islamiska samarbetsorganisationen OIC:s medlemsstater och från Oceaniens mikrostater. Ett tema för mötena är Finlands kandidatur för medlemskap i FN:s säkerhetsråd för perioden 2013–2014.

För mera information: utrikesministerns diplomatiska rådgivare Katja Pehrman, tfn 040-181 92 57, och enhetschef Katri Viinikka, enheten för FN och allmänna globala frågor, tfn 040-753 2730.
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 21.5.2012


© Finlands ambassaden, London | Kontaktuppgifter