Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Raportti suosittaa kansainvälisiä toimenpiteitä ihmiskuntaa uhkaavien riskien pienentämiseksi - Suomen suurlähetystö, Lontoo : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 7.2.2017

Raportti suosittaa kansainvälisiä toimenpiteitä ihmiskuntaa uhkaavien riskien pienentämiseksi

Ihmiskunta voi tietoisella toiminnallaan pienentää suurkatastrofien kuten ydinsodan, ilmastonmuutoksen ja pandemioiden riskiä, todetaan ulkoministeriön rahoittamassa tutkimusraportissa. Raportti listaa kolme strategiaa, joilla riskejä voidaan vähentää.

Tilaisuudessa raporttia taustoittanut tohtori Anders Sandberg (vasemmalla), raportin kirjoittamisesta päävastuussa ollut tutkija Sebastian Farquhar (keskellä) ja UM:n tutkimus- ja suunnitteluyksikössä hankkeesta vastannut erikoistutkija Ossi Piironen (oikealla)
Tilaisuudessa raporttia taustoittanut tohtori Anders Sandberg (vasemmalla), raportin kirjoittamisesta päävastuussa ollut tutkija Sebastian Farquhar (keskellä) ja UM:n tutkimus- ja suunnitteluyksikössä hankkeesta vastannut erikoistutkija Ossi Piironen (oikealla)

Suomen Lontoon-suurlähetystössä käytiin 2. helmikuuta vilkasta keskustelua ihmiskuntaa uhkaavista niin sanotuista eksistentiaalisista riskeistä ja siitä, miten ne voidaan minimoida kansainvälisin toimenpitein. Keskustelua edelsi ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikön rahoittaman Global Priorities -projektin valmistaman tutkimusraportin ”Existential Risk: Diplomacy and Governance” esittely.

Todennäköisimmät katastrofit ovat ihmisen aiheuttamia

Suurlähettiläs Päivi Luostarinen totesi avauspuheenvuorossaan, että vaikka diplomatian saralla on jo pitkään tehty työtä suuren mittaluokan katastrofien, kuten ydinasekonfliktien ehkäisemiseksi, on näköpiirissä paljon uusia uhkia, joiden minimoimiseksi kansainvälisen yhteisön kannattaisi toimia riittävän aikaisin.

Oxfordin yliopiston monitieteisessä Future of Humanity -tutkimusinstituutissa työskentelevän Anders Sandbergin mukaan todennäköisimmät ihmiskunnan tulevaisuutta vakavasti uhkaavat katastrofit ovat ihmisen itsensä aiheuttamia. Näitä ovat muun muassa laajamittainen ydinsota, keinoälyyn liittyvät uhkat, äärimmäinen ilmastonmuutos ja pieleen menneet teknologiset toimenpiteet sen pysäyttämiseksi, bioteknologisesti muokattujen patogeenien aiheuttamat pandemiat ja maailmanlaajuinen totalitarismi.

Monien uhkien realisoitumisen todennäköisyys on Sandbergin mukaan pieni, jopa häviävän pieni, mutta niitä ei silti tulisi aliarvioida, sillä potentiaalisen tuhon mittaluokka on äärimmäisen suuri. Ihmiskunta voi tietoisella toiminnallaan pienentää riskien realisoitumisen todennäköisyyttä, varautua uhkiin sekä hillitä niistä aiheutuvia haittavaikutuksia.

Kolme riskinhallinnan strategiaa

Raportin tekijät olivat käyneet läpi kolme arviointikierrosta, joiden aikana alun perin mukana olleista 107 toimenpide-ehdotuksesta valikoitui raportissa yksityiskohtaisempaan tarkasteluun kolme erityisen lupaavaa strategiaa. Raportin kolme politiikkasuositusta maailman valtioille ovat:

  1. Kehitetään ilmastonmuokkaukseen tähtäävän tutkimuksen ja  toiminnan kansainvälistä sääntelyä  ja hallintamekanismeja.
  2. Suunnitellaan ja harjoitellaan kansainvälistä toimintaa muokattujen patogeenien aiheuttamilta pandemioilta suojautumiseksi.
  3. Kasvatetaan tietoutta ja tietopohjaa eksistentiaalisista riskeistä ja niiden minimoimisesta.

Keskusteluun raportista osallistui Suomen ulkoasiainhallinnon edustajien lisäksi joukko brittiläisiä tutkijoita, yritystoimijoita ja järjestöaktiiveja. Kansainvälinen tilanne huolestutti keskustelijoita, sillä se ei näytä suosivan uusien, luottamukseen perustuvien sopimusjärjestelyiden aikaansaamista.

Tieto auttaa uhkiin varautumisessa

Hankkeen tuottama tieto tukee varautumista tulevaisuuden uhkiin. Raportissa tunnistetaan sellaisia turvallisuuden alueita, joilla kansainväliset hallintamekanismit ovat vielä kehittymättömiä. Se palvelee siten UM:n pitkän aikavälin strategisen suunnittelun tarpeita.

UM:n suunnittelu- ja tutkimusyksikkö järjestää keväällä kutsuvierastilaisuuden, jossa suomalaiset asiantuntijat arvioivat suositusten toimeenpanon mahdollisuuksia.

Raportti: Existential Risk - Diplomacy and Governance (PDF, 1737 kt)

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 23.3.2017


© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot