Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Passi - Suomen suurlähetystö, Lontoo : Palvelut suomalaisille : Passi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Passi

Passinhakuohjeet

Passia voi hakea henkilökohtaisesti kaikista passinantopisteistä joko Suomessa tai ulkomailla. Isossa-Britanniassa ainoa passinantopiste on Lontoon suurlähetystön konsulaatti. Kunniakonsulit eivät vastaanota passihakemuksia. Henkilökorttia voi hakea ainoastaan Suomesta poliisilta.

Konsulaatin aukioloajat

 • Passi- ja notaaripalvelut ma, ti, to klo 14.00 - 16.00,
  ke klo 9.00 - 12.00 ja pe klo 14.00 - 15.00

Passihakemus täytetään passinantopisteessä henkilökohtaisesti. Myös lapsen on oltava henkilökohtaisesti paikalla passia hakiessa.

Ennen passihakemuksen jättämistä on hyvä varmistaa  maistraatista, että hakijan väestörekisteritiedot ovat oikein (nimi, kansalaisuustiedot, avioliiton ja -eron rekisteröinti). Passihakemus tulostetaan suoraan väestörekisterijärjestelmästä, minkä vuoksi henkilötietojen tulee olla aina oikein rekisterijärjestelmässä.

Erityisesti kaksoiskansalaisten, jotka ovat toisen vanhemman kautta saaneet Suomen kansalaisuuden alaikäisenä, tulee varmistaa maistraatista tai maahanmuuttovirastosta, että Suomen kansalaisuus on säilynyt 22 ikävuoden jälkeen. Samoin Suomen kansalaiset, jotka ovat hakemuksesta saaneet vieraan valtion kansalaisuuden ennen vuotta 2003, tulee tarkistaa kansalaisuusstatuksensa maistraatista tai maahanmuuttovirastosta Suomen kansalaisuuden osalta.

Maistraatti

Maahanmuuttovirasto

Passia koskevia tiedusteluja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen passi.lon@formin.fi

Passihakemukseen tarvitaan

 • Passi tai henkilökortti
 • Yksi viimeaikainen passivalokuva. Passikuvassa kasvojen koon tulee olla leuasta päälakeen 32-36 mm. Ilmeen tulee olla neutraali ja taustan vaalea. Suosittelemme passikuvaajan käyttöä, jotta kuvasta tulee varmasti oikean kokoinen ja hyvälaatuinen.

           Tarkistakaa etukäteen passikuvavaatimukset tämän linkin kautta:          

            Poliisin passikuvaa koskevat määräykset

 • Alle 18-vuotias tarvitsee passiin huoltajiensa suostumuksen ja valokopiot heidän passeistaan. Jos toinen huoltajista ei ole mukana passia anottaessa, tulee hakijan esittää poissaolevan huoltajan päiväämä ja allekirjoittama suostumuskirje sekä valokopio hänen passistaan.

  Huom! Lapsella on oltava 25.6.2012 lähtien matkustamista varten aina oma passi. Lapsen oikeus matkustaa vanhemman passilla on päättynyt eli passiin voi olla merkittynä vain yhden henkilön tiedot. Voimassaoleva passi, johon on merkitty myös lapsi on kuitenkin normaalisti voimassa viimeiseen voimassaolopäiväänsä asti.

Tärkeä tietää ennen passin anomista:

 • Kaksoiskansalaisen tulee tarvittaessa voida todistaa, että hakija on säilyttänyt Suomen kansalaisuuden täytettyään 22 vuotta.
 • Asevelvollisuusikäisen passinhakijan tulisi esittää todiste asepalveluksestaan tai siitä vapauttamisesta sotilaspassilla tai pääesikunnan asiakirjalla.
 • Jos voimassaoleva passi on varastettu tai kadonnut, tulee uutta passia haettaessa esittää poliisille tehty varkaus- tai katoamisilmoitus. Henkilöllisyyden todisteeksi hakijan on myös esitettävä muu valokuvallinen henkilöllisyystodistus.
 • Mikäli passihakijan nimi on muuttunut esim. avioliiton myötä, on nimenmuutos rekisteröitävä Suomen väestörekisteriin ennen hakemuksen jättämistä. Olisi myös hyvä varmistaa, että nykyinen ulkomainen osoitetieto on ajantasalla Suomessa.
 • Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen on rekisteröitävä Väestörekisteriin ennen passihakemuksen jättämistä.

Passin maksaminen, käsittelyaika ja nouto/lähetys

Passin käsittelymaksu maksetaan punnissa hakemusta jätettäessä pankki- tai luottokortilla. Tämän hetkisen hinnan punnissa voi tarkistaa täältä:
Palveluhinnasto

Normaalin viiden vuoden passin käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

Valmis passi voidaan noutaa suurlähetystöstä henkilökohtaisesti tai valtakirjalla. Passin noutaminen tapahtuu passeille varattuina aukioloaikoina. Passi voidaan myös postittaa, jolloin asiakkaan on tuotava mukanaan prepaid Special Delivery -kirjekuori, joka hankitaan etukäteen postitoimistosta.

Voimassaoleva passi raukeaa automaattisesti kun uusi passi luovutetaan. Edellinen passi tulee kuitenkin aina mitätöidä tai hävittää.


Kadonnut tai varastettu passi

Jos voimassa oleva passi on varastettu tai kadonnut, on uutta passia haettaessa esitettävä poliisille tehty varkaus- tai katoamisilmoitus. Ilmoituksessa tulee olla rikosnumero ja poliisilaitoksen leima. 

Ilmoituksen tekijän tulee huomioida että poliisille puhelimitse tehty ilmoitus ja siitä saatu rikosnumero ei välttämättä ole riittävä todiste vakuutusyhtiölle.  Ilmoituksen voi tehdä henkilökohtaisesti poliisiasemalla niin, että rikoksesta saadaan kirjallinen raportti.

Metropolitan Police

Huom! Jos passi katoaa lomamatkalla Britanniassa ja henkilöllä on jo varattu matka takaisin kotimaahan, niin lentoyhtiöstä riippuen voi paluulennolle pääsy olla mahdollista rikosilmoituksella ja kuvallisella henkilöllisyystodistuksella esim. ajokortilla tai passikopiolla. Erityistilanteesta tulisi kuitenkin aina olla yhteydessä ja ilmoittaa etukäteen suoraan lentoyhtiöön.

Väliaikainen passi

Väliaikainen passi (ns. passi kotimatkaa varten) voidaan nykyisin myöntää vain erityisestä syystä, johon passihakija ei ole voinut varautua ennalta kuten katoaminen tai varkaus. Erityisestä syystä ja sen kestosta on voitava esittää luotettava selvitys. Väliaikainen passi myönnetään vain tarvittavan matkan ajaksi eli pääsääntöisesti kotimatkaa varten.

Väliaikainen passi voidaan myöntää saman päivän aikana tai odottaessa

Väliaikainen passi ei ole biometrinen passi ja se voidaan myöntää enintään vuodeksi. Huom! Kaikki maat eivät välttämättä hyväksy väliaikaista passia maahantuloon, mm. USA vaatii väliaikaiseen passin erillisen viisumin.

Ulkomailla syntyneen Suomen kansalaisen ensimmäinen passi

Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen on aina rekisteröitävä Suomen väestörekisteriin. Rekisteröinti-ilmoitus tarvittavine liitteineen tehdään Suomen maistraattiin konsulaatin kautta ennen passihakemuksen jättämistä. Lisäohjeita internet-sivuiltamme kohdasta Rekisteröinnit väestörekisteriin.

Kun rekisteröinti-ilmoitus on valmis ja lapsi on saanut henkilötunnuksen, voidaan hänelle myöntää passi. Lapsen on oltava paikalla passianomusta tehtäessä. Alaikäinen tarvitsee passihakemukseen lisäksi molempien huoltajien suostumuksen ja kopion passista. 

Kaksoispassi

Toinen henkilökohtainen passi voidaan myöntää voimassaolevaa passia peruuttamatta, jos tähän voidaan esittää erittäin painavat perusteet. Kaksoispassihakemukseen tulee voida liittää selvitys toisen passin tarpeellisuudesta, esimerkiksi työnantajan todistus tai muu luotettava selvitys.

Kaksoispassia haetaan muuten kuten normaalia passia ja siitä peritään passimaksu. Kaksoispassi myönnetään enintään viideksi vuodeksi.

Rikkoutunut passi

Jos passin rikkoutumisen syynä on todettavissa oleva valmistusvirhe, voidaan passin haltijalle myöntää uusi vastaava passi maksutta. Tällöin uuden passin tietojen tulee vastata rikkoutuneen passin tietoja eli esimerkiksi nimeä ei voida muuttaa. Passin voimassaoloaikaa ei voida myöskään pidentää. Poikkeuksena huomioitavaa on kuitenkin ettei uutta passia voida myöntää yli viideksi vuodeksi eikä lapsia enää voida merkitä passiin.

Mikäli passin rikkoutumisesta on aiheutunut passin haltijalle kuluja (matkakustannukset, passikuvat, viisumin siirto), voidaan niitä anoa takaisin täyttämällä konsulaatissa korvaushakemus.

Uuden passin hakeminen tehdään kuten normaalisti eli myös uusi passikuva tarvitaan.

Uuden passilain tuomat muutokset

 • Kaikki elokuun 2006 jälkeen myönnetyt Suomen passit ovat biometrisia passeja. Tätä ennen myönnetyt vanhanmalliset passit ovat kuitenkin voimassa viimeiseen voimassaolopäiväänsä asti ja niillä voi matkustaa siihen saakka.
 • Biometrisen passin tietosivun sisällä on mikrosiru. Sirulle on tallennettu henkilötiedot, kasvokuva, passin tiedot sekä nykyisin myös sormenjäljet.
 • Passin voimassaoloaika on enintään viisi vuotta.
 • Alle 18-vuotiasta lasta ei voida merkitä vanhempien passiin vaan hänelle tulee hakea oma passi. Lapsen oikeus matkustaa vanhemman passilla päättyi 25.6.2012.
 •  Väliaikaisia passeja myönnetään vain perustellusta syystä.
 • Passia ei voida peruuttaa väliaikaisesti.
 • Valokuvien laatuun ja passinhakijan tunnistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Voimassaoleva passi raukeaa kun uusi passi luovutetaan sen haltijalle eikä sitä siten enää voi käyttää matkustusasiakirjana. Edellinen passi tulisi kuitenkin aina mitätöidä tai hävittää.

Muuta huomioitavaa

 • Suomen passin ulkoasu muuttui uuden passinvalmistussopimuksen astuessa voimaan 22.8.2012. Uuden passin käyttöönotto ei vaikuta aiemmin myönnettyjen passien voimassaoloon.
 • Passista kannattaa aina ottaa itselle talteen kopio. Passia ei tulisi pitää mukana mikäli se ei ole aivan tarpeellista.
 • Pyydämme myös huomioimaan, että mikäli passi joudutaan lähettämään postitse esimerkiksi paikalliselle viranomaiselle (Home Office, UKBA, DVLA), niin suosittelemme aina käyttämään rekisteröityä lähetystä (Special Delivery). Myös mahdollista postipalautusta varten on syytä lähettää etukäteen maksettu rekisteröity kirjekuori.
© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot