Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Rekisteröinnit väestörekisteriin - Suomen suurlähetystö, Lontoo : Palvelut suomalaisille : Rekisteröinnit väestörekisteriin

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Rekisteröinnit väestörekisteriin

Ulkomailla pysyvästi tai tilapäisesti oleskevalla Suomen kansalaisella on velvollisuus ilmoittaa rekisterinpitäjälle ulkomailla oleskelun aikana tapahtuneista lisäyksistä, muutoksista ja korjauksista, jotka koskevat hänestä väestötietojärjestelmään tallennettuja tietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. lapsen syntymä, avioliitto, avioero, nimenmuutos ja osoitteenmuutos.

Ulkomailla asuvan suomalaisen henkilötietojen päivitysvelvoite

Perustietoja rekisteröinneistä

Syntymän rekisteröinti

Iso-Britanniassa syntynyt Suomen kansalainen tulisi rekisteröidä Väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

 • Valmiiksi täytetty ja allekirjoitettu ilmoituskaavake (PDF-lomake).

pdfIlmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta

 • Alkuperäinen Iso-Britannian viranomaisten antama ja Apostille legalisoitu ns. pitkä syntymätodistus. Pitkä versio todistuksesta ('full birth certificate') sisältää tiedon lapsen vanhemmista. Huom! Iso-Britannian viranomaisten antamat rekisteritodistukset tulee aina legalisoida ('Apostille Certificate') Foreign and Commonwealth Officessa. Rekisteröintiä Väestörekisteriin ei voida tehdä ilman legalisointia. Syntymätodistukseen ei vaadita kielenkäännöstä. Lapsen isyys vahvistetaan myös Suomessa, mikäli isän tiedot löytyvät syntymätodistuksesta.

          Legalisointiohjeet

 • Valokopiot vanhempien passeista.

Ilmoituskaavake liitteineen (tai virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset) toimitetaan postitse Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön tai Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön, PL 26, 68601 Pietarsaari, tai vaihtoehtoisesti oman viimeisen kotikunnan maistraatille.

Ilmoituskaavake tulee täyttää huolellisesti jokaiselta kysymyskohdalta ja allekirjoittaa. Lapsen syntymän rekisteröinnin yhteydessä myös kaksois- tai monikansalaisuudet tulee merkitä. Väestörekisterijärjestelmään voidaan merkitä vain yksi äidinkieli.

Ulkosuomalaisten rekisteröintien käsittelyvastuu on Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksiköllä, joten kaikki tiedustelut suositellaan tekemään joko suoraan sinne tai omaan maistraattiin.

Maistraatti

Huom! Suurlähetystö palauttaa alkuperäisen todistuksen lähettäjälle vain, jos rekisteröinnin mukaan on liitetty valmiiksi maksettu ja omilla tiedoilla täytetty kirjekuori (Special Delivery).

Avioliiton tai parisuhteen rekisteröinti

Iso-Britanniassa vihityn Suomen kansalaisen tulisi rekisteröidä avioliitto Väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

 • Valmiiksi täytetty ja allekirjoitettu ilmoituskaavake (PDF-lomake).

pdfIlmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta

pdfIlmoitus ulkomailla rekisteröidystä parisuhteesta

 • Alkuperäinen Britannian viranomaisten antama ja Apostille legalisoitu vihkitodistus. Huom! Iso-Britannian viranomaisten antamat rekisteritodistukset tulee aina legalisoida ('Apostille Certificate') Foreign and Commonwealth Officessa. Rekisteröintiä Väestörekisteriin ei voida tehdä ilman Apostille todistusta. Vihkitodistukseen ei vaadita kielenkäännöstä.

          Legalisointiohjeet

 • Valokopiot puolisoiden passeista.

Ilmoituskaavake liitteineen (tai virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset) toimitetaan postitse Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön tai Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön, PL 26, 68601 Pietarsaari, tai vaihtoehtoisesti oman viimeisen kotikunnan maistraatille.

Ilmoituskaavake tulee täyttää huolellisesti jokaiselta kysymyskohdalta ja molempien puolisoiden tulee se allekirjoittaa. Mikäli puolison sukunimi muuttuu vihkimisen jälkeen, ilmoitetaan nimenmuutoksesta myös oheisella ilmoituskaavakkeella. Parisuhteen rekisteröinnin yhteydessä sukunimenmuutos tulisi tehdä erikseen nimenmuutoksella.

Ulkosuomalaisten rekisteröintien käsittelyvastuu on Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksiköllä, joten kaikki tiedustelut suositellaan tekemään joko suoraan sinne tai omaan maistraattiin.

Maistraatti

Huom! Suurlähetystö palauttaa alkuperäisen todistuksen lähettäjälle vain, jos rekisteröinnin mukaan on liitetty valmiiksi maksettu ja omilla tiedoilla täytetty kirjekuori (Special Delivery).

Kuoleman rekisteröinti

Iso-Britanniassa kuolleesta Suomen kansalaisesta tulisi ilmoittaa Väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

 • Valmiiksi täytetty ilmoituskaavake (PDF-lomake).

pdfIlmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta

 • Alkuperäinen Britannian viranomaisten antama ja Apostille legalisoitu kuolintodistus. Huom! Iso-Britannian viranomaisten antamat rekisteritodistukset tulee aina legalisoida ('Apostille Certificate') Foreign and Commonwealth Officessa. Rekisteröintiä Suomen väestötietojärjestelmään ei voida tehdä ilman Apostille todistusta. Kuolintodistukseen ei vaadita kielenkäännöstä.

         Legalisointiohjeet

 • Valokopio passista.

Ilmoituskaavake liitteineen (tai virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset) toimitetaan postitse Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön tai Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön, PL 26, 68601 Pietarsaari, tai vaihtoehtoisesti oman viimeisen kotikunnan maistraatille.

Ulkosuomalaisten rekisteröintien käsittelyvastuu on Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksiköllä, joten kaikki tiedustelut suositellaan tekemään joko suoraan sinne tai omaan maistraattiin.

Maistraatti

Huom! Suurlähetystö palauttaa alkuperäisen todistuksen lähettäjälle vain, jos rekisteröinnin mukaan on liitetty valmiiksi maksettu ja omilla tiedoilla täytetty kirjekuori (Special Delivery).

Avioeron rekisteröinti

Iso-Britanniassa voimaan tullut avioero tulisi rekisteröidä Suomeen seuraavin dokumentein:

 • Alkuperäinen avioeropäätös (decree absolute) tai oikeaksi todistettu jäljennös.
 • EU-säännösten mukainen todistus.
 • Valokopio passista.

EU-alueella myönnetyt avioeropäätökset, joihin on liitetty EU-säännösten (artikla 39) mukainen todistus ovat sellaisenaan (ilman käännöstä ja apostille-legalisointia) päteviä Suomessa. Kyseisen todistuksen saa avioeron myöntäneeltä viranomaiselta. Todistus on täydelliseltä nimeltään "Certificate referred to in Article 39 of Council Regulation (EC) No. 2201/2203 of November 2003 concerning judgements in matrimonial matters"

Jos EU-säännösten mukainen todistus puuttuu, tarvitaan:

 • Alkuperäinen avioeropäätös (decree absolute)  tai oikeaksi todistettu jäljennös.
 • Virallinen käännös päätöksestä suomeksi tai ruotsiksi.
 • Apostille legalisointi avioeropäätökseen ja käännökseen.

      Legalisointiohjeet

 • Valokopio passista.

Alkuperäiset asiakirjat tai virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset (sekä passikopio) toimitetaan postitse Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön tai Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön, PL 26, 68601 Pietarsaari, tai vaihtoehtoisesti oman viimeisen kotikunnan maistraatille.

Lisäohjeita sukunimen muutoksesta avioeron jälkeen maistraatin sivuiltatästä.

Ulkosuomalaisten rekisteröintien käsittelyvastuu on Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksiköllä, joten kaikki tiedustelut suositellaan tekemään joko suoraan sinne tai omaan maistraattiin.

Maistraatti

Huom! Suurlähetystö palauttaa alkuperäisen todistuksen lähettäjälle vain, jos rekisteröinnin mukaan on liitetty valmiiksi maksettu ja omilla tiedoilla täytetty kirjekuori (Special Delivery).

Osoitteenmuutos

Ulkomailla pysyvästi tai tilapäisesti asuvan Suomen kansalaisen on tärkeää huolehtia siitä, että väestörekisterissä on ajantasaiset osoitetiedot. Siten myös Britanniassa tapahtuneesta osoitteenmuutoksesta tulisi aina ilmoittaa.

Osoitteenmuutoksen voi tehdä:

 • Sähköisesti tämän linkin kautta Muuttoilmoitus
 • Postitse, lähettämällä ilmoitus joko maistraattiin tai suurlähetystöön. Tulosta ilmoitus tämän linkin kautta Muuttoilmoitus
 • Sähköpostitse address(a)maistraatti.fi Muistathan ilmoittaa täydellisen nimesi ja syntymäaikasi/henkilötunnuksen.

Nimenmuutos

Suomalaisen pysyvästi Iso-Britanniassa asuvan henkilön tulisi tehdä nimenmuutos paikallisen Deed Pollin kautta. Suomen viranomainen vaatii Deed Poll -päätökseen Apostille legalisoinnin ('Apostille Certificate'). Päätökseen ei vaadita kielenkäännöstä.

Legalisointiohjeet

Huom! Jos nimenmuutos johtuu avioliitosta, niin silloin nimenmuutoksesta ilmoitetaan avioliiton rekisteröinnin yhteydessä eikä Deed Poll päätöstä vaadita.

Changing name by Deedpoll

Alkuperäinen ja legalisoitu nimenmuutos, valokopio passista sekä allekirjoitettu selvityskirje toimitetaanpostitse Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön tai Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön, PL 26, 68601 Pietarsaari, tai vaihtoehtoisesti oman viimeisen kotikunnan maistraatille.

Ulkosuomalaisten rekisteröintien käsittelyvastuu on Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksiköllä, joten kaikki tiedustelut suositellaan tekemään joko suoraan sinne tai omaan maistraattiin.

Maistraatti

Huom! Suurlähetystö palauttaa alkuperäisen todistuksen lähettäjälle vain, jos rekisteröinnin mukaan on liitetty valmiiksi maksettu ja omilla tiedoilla täytetty kirjekuori (Special Delivery).


Matkustusilmoitus

Mahdollisen kriisitilanteen sattuessa edustusto jatkaa toimintaansa ja varautuu konsulipalvelulain edellyttämän avun antamiseen. Tämä apu koskee myös ulkosuomalaisia. Avustustoimenpiteet käsittävät ennen kaikkea asiakkaan hengen ja terveyden suojaamisen, sen sijaan asiakkaan omaisuuden suojaaminen ei kuulu edustuston tehtäviin

Mahdollisessa kriisitilanteessa avustustoimet nopeutuvat, jos edustustolla on toimialueella olevien suomalaisten yhteystiedot. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista ja saatuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti tietosuojasäännösten ja konsulipalvelulain mukaisesti.

Yhteystiedot voi ilmoittaa kätevästi ulkoministeriön uudistetussa matkustusilmoituspalvelussa. Suosittelemme ensimmäisellä kerralla rekisteröitymään (kohta Rekisteröidy palveluun), jotta voitte jatkossa päivittää matkustustietojanne ja ottaa yhteystiedot vaivattomasti uuden ilmoituksen pohjaksi. Uusi järjestelmä korvaa aiemmin käytetyt paperilomakkeet.

Alla linkki palveluun:

Matkustusilmoitus

© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot