Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Muut asiat - Suomen suurlähetystö, Lontoo : Palvelut suomalaisille : Muut asiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muut asiat

Ajokortti

EU-alueella ajokorttia haetaan aina asuinmaassa. Britanniassa asianomainen viranomainen on Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA).

Lisätietoa suomalaisesta ajokortista: Liikenne- ja vietintävirasto Traficom. 

Yksityishenkilöt voivat tulostaa pdf-muotoisen ajokorttiotteen maksutta Trafin sähköisestä asiointipalvelusta. Palvelussa voi myös tarkastaa henkilökohtaiset ajo-oikeuteen ja ajokorttiin liittyvät tiedot. Sähköisestä palvelusta tulostettava ajokorttiote on Trafin virallinen asiakirja ja sen voi esittää edelleen koulutusta, työpaikkaa tai muuta ajokorttiasiaa varten. Ajokorttiotteen voi tulostaa Trafin sähköisestä asiointipalvelusta suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä.

Traficom - Asiointi 

E-mail ajokorttiotetilaukset(at)trafi.fi

Kansainvälinen ajokortti on maailman valtakielille tehty käännös kansallisesta ajokortista. Lisätietoja esim.: Traficom: Kansainvälinen ajokortti ja ajaminen ulkomailla. 

Aseet

Tietoa aseiden viennistä Suomeen:
Suomen tulli 
Sisäasiainministeriö

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen. Asevelvollisuuslain 1 §:n määrittämä varusmiespalveluvelvollisuus alkaa sen vuoden alussa, jolloin miespuolinen Suomen kansalainen täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 30 vuotta. Varusmiespalveluksen aloitusajankohtaan voi saada lykkäystä esim. opiskelujen takia.

Suomen kansalainen, joka asuu ulkomailla saa Suomessa asuvan asevelvollisen tavoin kutsuntakirjeen. Tässä kutsukirjeessä ilmoitetaan paikka ja ajankohta, missä kutsuntatilaisuus tapahtuu. Kutsuntakirjeen mukana lähetetään myös kyselylomake sekä opaslehtinen (Varusmieheksi).  Kutsuntakirje voidaan lähettää, vain mikäli asevelvollisen osoitetiedot ovat ajan tasalla väestörekisterijärjestelmässä.

Suomen kansalainen, joka on kaksois- tai monikansalainen, on myös asevelvollinen Suomessa. Hän voi kuitenkin anoa vapautusta varusmiespalveluksesta rauhan aikana kaksoiskansalaisuuden perusteella lähettämällä vapaamuotoisen anomuksen omaan aluetoimistoonsa liittäen mukaan:

  • suurlähetystön oikeaksi todistama kopion vieraan valtion passista
  • lisäksi anomukseen tulee merkitä, että asianomaisen pysyvä asuinpaikka ei ole Suomessa ja että hänen tosiasialliset siteensä perheen, opiskelun, toimeentulon taikka muiden henkilökohtaisten asioiden osalta ovat muualla kuin Suomessa

Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Tämän ns. seitsemän vuoden – tulkinnanalaisten ei tarvitse vapautusta erikseen hakea. Vapautettu kaksois- tai monikansalainen asevelvollinen voidaan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jolloin hän täyttää 30 vuotta.

Huom! Asevelvollisen (18–30-vuotias) kaksois- tai monikansalaisen on huolehdittava siitä, että Suomen väestörekisterijärjestelmän kansalaisuus- ja asumistiedot ovat oikein ja ajantasaisia (ota yhteys maistraattiin). Ulkomailla asuvan asevelvollisen tulee pitää osoitetietonsa ajan tasalla Suomen väestörekisterijärjestelmässä. Osoiteilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti.

Mahdollisissa ongelmatapauksissa ja kysymyksissä ulkomailla asuvan asevelvollisen tulisi ottaa yhteyttä siihen Puolustusvoiminen aluetoimistoon jonka alueelle hän kuuluu tai lähimpään Suomen edustustoon. Alla on ilmoitettu Uudenmaan aluetoimiston yhteystiedot.

Lisätietoa asevelvollisuudesta (ml. Varusmies-opas), sotilasläänien aluetoimistojen yhteystiedot ja lomakkeet löytyvät Puolustusvoimien kotisivuilta.

Uudenmaan Aluetoimisto
Puh: +358 (0)299 422 211 (ma-pe virka-aikana)
Puh (vaihde): +358 (0)299 800
Fax: +358 (0)299 422 291
PL 22, 00201 HELSINKI
Pohjoiskaari 36, 00200, Helsinki (Lauttasaari)
Sähköposti: uudenmaanaluetoimisto(at)mil.fi

Uudenmaan Aluetoimiston asiakaspalvelupiste on avoinna:
arkisin klo 9.00 - 15.00

Siviilipalveluskeskus/Lapinjärven koulutuskeskus
Latokartanontie 79A
07810 Ingermaninkylä
puh. +358  295 0295 00 tai +358 295 020 704 (valtakunnallinen siviilipalveluslinja)
sähköposti: kirjaamo.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi

www.sivarikeskus.fi

pdfVarusmies 2018. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 

Asianajajat

Suomessa toimivien asianajajien yhteystietoja voit etsiä Suomen Asianajajaliiton verkkosivuilta.

Britanniassa toimivien asianajajien yhteystiedot löytyvät kätevimmin Law Societyn sivuilta Find a Solicitor.

Elossaolotodistus tai virkatodistus

Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen tulee tietyissä tilanteissa esimerkiksi perunkirjoitusta varten voida virallisesti todistaa olevansa elossa. Suurlähetystö voi kirjoittaa tätä tarkoitusta varten elossaolotodistuksen. Myös Suomen kunniakonsuli tai julkinen notaari (Notary Public) voi kirjoittaa vastaavan todistuksen (Certificate of Life tai Affidavit certificate) englanniksi.

Todistusta varten henkilön on oltava henkilökohtaisesti paikalla sekä voitava luotettavasti osoittaa henkilöllisyytensä (passi tai henkilökortti) ja nykyinen osoitteensa (esim. lasku). Todistus on maksullinen.

Virkatodistus on mahdollista saada ainoastaan Suomesta Maistraatista.

Eläimet

Tuonti Suomeen: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Tuonti Britanniaan: Department of Environment, Food and Rural Affairs

Eläke

Eläkeasioissa tulee kääntyä Kansaneläkelaitos KELAn puoleen:

Kelan ulkomaanyksikkö
puh. +358 (0)20 434 2550
sähköposti: inter.helsinki(at)kela.fi
www.kela.fi

Työeläkkeisiin liittyvää tietoa saa Eläketurvakeskuksesta.

EU-neuvonta

Euroopan unionin kansalaiset saavat apua ja neuvontaa oikeuksiensa täysmääräiseen hyödyntämiseen sisämarkkinoilla maksuttomasta puhelinnumerosta tai sähköpostitse. Neuvoja annetaan kysyjän äidinkielellä: puh. 00800 6789 1011. Tiedusteluja voi lähettää myös osoitteesta EU-neuvonta

Henkilökortti

Suomalaista matkustukseen oikeuttavaa henkilökorttia voi hakea 1.1.2017 alkaen ulkomailla kaikista passeja myöntävistä edustustoista. Matkustukseen oikeuttavalla suomalaisella henkilökortilla voi matkustaa ilman passia 28 Euroopan maahan.

Lisätietoja: Passi ja Poliisi

Matkustusilmoitus

Matkustusilmoitus on palvelu, jossa ulkomaille matkustavat tai muuttavat suomalaiset voivat antaa matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle. Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin. Matkustusilmoitus kannattaa tehdä erityisesti silloin, jos matkustaa riskialttiille alueelle.

Linkki palveluun: Matkustusilmoitus

Nimenmuutos

Pysyvästi Britanniassa asuva suomalainen voi tehdä nimenmuutoksen paikallisen Deed Pollin kautta. Changing name by Deedpoll

Suomen kansalaisella on oikeus vaatia, että sukunimen määräytymiseen on sovellettava Suomen lakia. Nimenmuutos on maksullinen. Nimenmuutoslomakkeita löytyy osoitteesta: http://www.maistraatti.fi/fi/lomakkeet/#Nimiasiat.

Jos nimenmuutos johtuu avioliitosta tai -erosta, nimenmuutos tehdään rekisteröinnin yhteydessä.

Rekisteröinnit väestörekisteriin

Huom! EU:n alueella sovelletaan 16.2.2019 lukien asetusta, jonka mukaan EU-jäsenvaltion antamat tietyt yleiset asiakirjat on hyväksyttävä ilman apostille-todistusta. Lue lisää: Asiakirjojen hyväksyminen  yksinkertaistuu EU-maissa.

Osoitetiedustelut

Isossa-Britanniassa ei ole keskitettyä osoitetietojärjestelmää, josta voisi tiedustella henkilöiden ajankohtaisia osoitetietoja.

Ison-Britannian osoitehakuja varten on käytössä esimerkiksi 192.com ja Peopletracer -verkkosivustot, jotka ovat julkisia osoite- ja henkilöhakupalveluja. Nämä palvelut perustuvat mm. Ison-Britannian vaalirekisteriin (electoral roll) eivätkä ne ole siten täysin kattavia tai ajan tasalla olevia rekistereitä. Mitä enemmän tietoja etsittävästä henkilöstä ja osoitteesta on saatavilla, sitä parempia ja luotettavampia hakutulokset ovat. Palveluiden käyttö vaatii rekisteröitymistä ja useimmat hakutoiminnot ovat maksullisia. Palveluihin voi rekisteröityä yrityksenä tai yksityishenkilönä.

Ison-Britannian osoite- ja postinumeroiden oikeinkirjoituksen voi helpoiten tarkistaa Royal Mailin sivuilta.

Rikostaustaote

Mikäli työnantaja tai lupaviranomainen vaatii esitettäväksi selvitystä rikostaustasta Suomesta, on rikosrekisteristä mahdollista antaa rikostaustaote. Rikostaustaote on mahdollista antaa vain henkilölle itselleen ja ote on tarkoitettu vain esimerkiksi työnantajan nähtäväksi.

Ote Suomesta tulee tilata oikeusrekisterikeskuksen kautta: Oikeusrekisterikeskus.

Britanniassa vastaava rikostaustaote (Police clearance certificate) on mahdollista pyytää paikalliselta Poliisilta.
Police Certificate

Sukuselvitykset

Isossa-Britanniassa ei ole keskitettyä henkilö- tai osoitetietojärjestelmää. Paikallinen rekisteriviranomainen (Local Register Office) rekisteröi vain syntymät (ml. adoptiot), avioliitot ja kuolemat. Keskusviranomaisena Englannissa ja Walesissa toimii General Register Office (GRO), joka ylläpitää kansallista arkistoa kaikista syntymistä, avioliitoista ja kuolemista vuodesta 1837 lähtien.

Paikallinen rekisteriviranomainen tai General Register Office voi löytää henkilöä koskevia tietoja ainoastaan jos tiedossa on täydellinen tieto etsittävästä henkilöstä, rekisteritapahtumasta ja sen ajankohdasta. Tällöin rekisteritapahtumasta on tilattavissa todistuksen virallinen kopio eli esimerkiksi syntymätodistus. Henkilön rekisteritiedot eivät ole kuitenkaan linkitettävissä keskenään.

Syntymä-, vihki- ja kuolintodistuksia voi tilata joko suoraan General Register Officen internet-sivujen kautta tai postitse. Tilaus internetin kautta vaatii rekisteröitymistä. Normaali todistuksen toimitusmaksu on £9.25 (+ mahdolliset ulkomaiset postikulut), joka maksetaan tilattaessa kortilla.

Isosta-Britanniasta ei siis ole saatavissa virkatodistuksen tai sukuselvityksen kaltaisia todistuksia, joista kävisi ilmi esimerkiksi henkilön tiedot mahdollisista avioliitoista, lapsista tai osoitteista jollakin tietyllä ajanjaksolla.

Paikallisia rekisteritoimistoja voi etsiä täältä.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 18.2.2019


© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot