Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Östersjösamarbetet - Finlands ambassad, London : Östersjösamarbete

FINLANDS AMBASSAD, London

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Tel. +44-20-7838 6200
E-post: sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Östersjösamarbetet

Samarbetet kring Östersjöområdet handlar förutom miljön om all samverkan i syfte att lösa de problem som regionen ställs inför, och om att utveckla trygga levnadsomständigheter för invånarna i regionens länder. Man samarbetar bland annat när det gäller trafik, energi, handel, ekonomi, turism, hälsovård och innovationer.

Itämeri-yhteistyöÖstersjön har i alla tider varit den viktigaste leden för Finlands utrikeshandel. Foto: MEK-image

För Finland och finländarna är Östersjöområdet på många sätt av mycket stor betydelse.
Mer än 80 procent av vår utrikeshandel transporteras med fartyg över Östersjön. Ungefär hälften av vår importhandel och 40 procent av vår exporthandel sker med länderna i Östersjöområdet.

Ungefär hälften av de turister som kommer till Finland är hemma i Östersjöregionens länder, och av finländarnas utlandsresor går en lika stor del till dessa länder. Av invandrarna till Finland kommer cirka 50 procent från Östersjöområdet, och regionens betydelse märks ytterligare i form av studentutbyte och kulturell växelverkan.
Och naturligtvis är Östersjöns betydelse för finländarnas avkoppling av omätligt värde.

Finlands målsättningar för Östersjösamarbetet

I Statrådets redogörelse ”Östersjöns utmaningar och Östersjöpolitiken” (2009) har man dragit upp riktlinjerna för Finlands målsättningar för Östersjösamarbetet. Redogörelsen innehåller riktlinjerna får regeringens åtgärder för att

  •  förbättra Östersjöns miljö,
  •  göra havstrafiken tryggare och
  •  intensifiera det ekonomiska samarbetet i regionen.

I regeringsprogrammet finns också målsättningarna för Östersjöområdet fastslagna, bland annat gällande miljön, trafiken, jordbruket och strukturpolitiken.
Finland genomför sin Östersjöpolitik i form av ett omfattande samarbete med de andra staterna i området, och deltar aktivt i samarbete som sker i regionala organisationer inom olika sektorer och på olika nivåer.

Itämeren ympäristön tilan kohentaminen on yksi EU:n Itämeri-strategian keskeisistä haasteista. Kuva MEK imagEn av EU:s Östersjöstrategis största utmaningar är att förbättra miljön. Foto: MEK-image

Finland var en av initiativtagarna när Europeiska unionen utarbetade sin första makroregionala strategi (EUSBSR), Östersjöstrategin, och Finland har förbundit sig att uppfylla dess mål på rådsnivå. Mellan regeringarna bedrivs Östersjösamarbete förutom inom EUSBSR:s egna nätverk med hjälp av andra mekanismer, framför allt följande:

  • HELCOM, som är den mest centrala aktören för skyddet av Östersjömiljön. HELCOM:s högkvarter ligger i Helsingfors och i dess handlingsprogram för Östersjön har man slagit fast vilka åtgärder som är nödvändiga för att rädda Östersjön.
  • Östersjöområdets stabilitet och välmående främjas av Östersjöstaternas råd (CBSS), vars ordförande Finland var i ett års tid med början den 1 juli 2013.
  • Den nordliga dimensionens mål är att stödja stabilitet, välfärd och hållbar utveckling i Östersjöområdet med hjälp av praktiskt samarbete. Den nordliga dimensionen utgör också ett viktigt verktyg för förverkligandet av EU:s Östersjöstrategi.
  • Processen Baltic Sea Action Summit (BSAS) samlar offentliga och privata aktörer för goda miljögärningar för Östersjöns miljö.

pdfEU-kommissionens förslag till skydd av havsområden (pdf 33 Kb, på engelska]

Skriv utDela

Detta dokument

På andra webbplatser

Sidansvarig Enheten för norra Europa

Uppdaterat 7.11.2014


© Finlands ambassaden, London | Kontaktuppgifter