Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomen suurlähetystö, Lontoo : Tietoa Isosta-Britanniasta : Talous, elinkeinoelämä ja ulkomaankauppa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Maatiedosto Iso-Britannia

Talous, elinkeinoelämä ja ulkomaankauppa

Talous, elinkeinoelämä

Britannian taloustilanne on heikentynyt huomattavasti globaalin talouskriisin seurauksena, ja tulevaisuuden kasvunäkymät ovat sitkeästi pysytelleet heikkoina. Vuonna 2013 bruttokansantuotteen on arvioitu nousseen 1,9 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna.

 

Britannian julkisen talouden tilanne on huono. Nykyhallitus pyrkii julkisen talouden tasapainottamiseen budjettivuoteen 2015/16 mennessä, sekä julkisen nettovelan kääntämisen laskuun noin vuonna 2017. Tammikuussa 2013 julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen oli 73,8 prosenttia.

 
Britannia painottaa useissa yhteyksissä EU:n kilpailukyvyn parantamista ja sisämarkkinoiden kehittämistä. Hallitus haluaa suunnata EU:n budjettivaroja nykyistä enemmän kilpailukyvyn kehittämiseen ja keventää yrityksiin kohdistuvaa sääntelyä, etenkin pienten yritysten osalta. Britannian sisämarkkina-ajattelu on perinteisesti ollut lähellä Suomen ajattelua.

 

Lähde: Office for National Statistic (www.ons.gov.uk)

Ulkomaankauppa, kauppapolitiikka

Britannian hallitus on liputtanut vahvasti kaupan vapauttamisen ja protektionististen tendenssien suitsimisen puolesta. Päätös vapaakauppasopimusneuvottelujen käynnistämisestä Yhdysvaltojen kanssa oli suuri riemun aihe Britannialle.

 

Britannia on Suomelle merkittävä kauppakumppani: tavarakaupan tuontitilastoissa Britannia on sijalla 9 ja vientitilastoissa sijalla 5. Tavaroiden tuonnin arvo Britanniasta Suomeen oli vuonna 2012 noin 1,8 mrd euroa (3,0 prosenttia kokonaistuonnista), ja viennin arvo noin 2,9 mrd euroa (5,1 prosenttia kokonaisviennistä). Tavarakauppa on Suomelle vahvasti ylijäämäistä (1,1 mrd v. 2012), mutta ylijäämä pienentyi hieman vuoden 2012 aikana. Britannian tärkein tuontiartikkeli Suomeen on henkilöajoneuvot, joiden osuus on noin 13 prosenttia kokonaistuonnista. Suomen viennistä Britanniaan lähes 30 prosenttia on paperi- ja pahvituotteita.

 

Viimeaikaisia merkittäviä suomalaisinvestointeja Britanniaan ovat olleet mm. Outokummun terästehtaan laajennus Sheffieldissä, UPM:n kierrätys- ja lajittelulaitoksen rakentaminen Shottoniin, sekä käynnissä oleva Raflatacin tarrapaperitehtaan laajennusinvestointi Scarboroughssa.

 

Palvelukaupassa Britannia on niinikään merkittävä kumppani: Vuonna 2011 palveluiden viennin kokonaisarvo Britanniaan oli 698 milj. euroa, ja Britannia oli Suomen 6:nneksi tärkein palveluiden vientimaa. Palveluiden tuonnin kokonaisarvo vuonna 2011 oli 1,25 mrd euroa, joten palvelukauppa on Britannialle vahvasti ylijäämäistä. Britanniasta Suomeen tuodaan eniten tutkimus ja kehittämispalveluja.

 

On syytä huomioida, että nykyisessä arvoketjujen maailmassa kahdenväliset kauppatilastot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa maiden välisistä taloudellisista suhteista. Kauppatilastoja parempaa tietoa ei kuitenkaan ole nykyisin tarjolla. Lisätietoja ja ajankohtaisia tilastoja löytyy tullin ja tilastokeskuksen sivuilta.

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Lontoo

Päivitetty 9.6.2014

© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot