Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomi EU:ssa - Suomen suurlähetystö, Lontoo : Suomi EU:ssa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomi EU:ssa

Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995. Suomi edistää Euroopan unionin kehittämistä taloudellisena, poliittisena ja turvallisuusyhteisönä. Tavoitteena on vahvistaa Suomen turvallisuutta ja hyvinvointia.

Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995. Kuva:EU.Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995. Kuva: EU.

Euroopan unioni sai alkunsa Euroopan maiden taloudellisesta ja poliittisesta yhteistyöstä 1950-luvun alussa. Vuosikymmenten varrella yhteistyö on laajentunut 28 jäsenmaan ja yli puolen miljardin kansalaisen Euroopan unioniksi. Unionin jäsenmaat ovat sitoutuneet edistämään rauhaa, yhteisiä arvoja  ja hyvinvointia.

EU-jäsenmaita sitoo Lissabonin sopimus, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa, selkeyttää ja tehostaa unionin päätöksentekoa. Sopimus vahvistaa unionin annetun toimivallan periaatetta: toimivalta, jota ei ole perussopimuksissa annettu unionille, kuuluu jäsenvaltioille.

Yhteisvaluutta ja vapaa liikkuvuus

Suomessa on käytössä yhteisvaluutta euro. Kuva: UMSuomessa on käytössä yhteisvaluutta euro. Kuva: UM

Suomi on mukana Euroopan talous- ja rahaliitossa (Economic and  Monetary Union, EMU), joten Suomessa on käytössä yhteisvaluutta euro.

Suomi kuuluu myös Schengenin sopimukseen, joka on poistanut rajatarkastukset Suomen ja muiden Schengen-maiden väliltä.

EU-asioiden käsittely Suomessa

Päävastuu EU-asioiden seurannasta ja valmistelusta sekä Suomen EU-kannanottojen määrittelystä on valtioneuvoston kanslialla ja ministeriöillä. Ulkoasiainministeriön vastuulla on EU-asioiden valmistelu Suomessa sekä Suomen kantojen määrittely aiheissa, jotka liittyvät EU:n ulkosuhteisiin, laajentumiseen ja EU-oikeuden kysymyksiin. Yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa ulkoasiainministeriö valmistelee EU:n kehittämiseen liittyviä asioita. Kukin ministeriö vastaa omaan alaansa liittyvien EU-asioiden valmistelusta ja osallistuu niitä koskevaan päätöksentekoon unionin toimielimissä.

Suomen eduskunnalla on vahva rooli EU:n päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta osallistuu EU-asioiden kansalliseen valmisteluun ja sillä on tietojensaantioikeus kansainvälisissä asioissa. Suomen perustuslain mukaan hallituksen on annettava eduskunnalle tietoja asioiden valmistelusta EU:ssa. Hallituksen on myös kuultava eduskuntaa unionissa käsiteltävissä ehdotuksissa sekä perusteltava hallituksen toimintalinja EU-asioissa.

Edustautuminen EU:ssa

Euroopan unionin jäsenvaltiona Suomi osallistuu täysivaltaisesti EU:n päätöksentekoon. Kuva MEK-imageEuroopan unionin jäsenvaltiona Suomi osallistuu täysivaltaisesti EU:n päätöksentekoon. Kuva MEK-image

Euroopan unionin jäsenvaltiona Suomi osallistuu täysivaltaisesti EU:n päätöksentekoon. Pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa eli EU:n huippukokouksissa. Pääministeriä voi avustaa tietystä hallinnonalasta vastaava ministeri,  mikäli huippukokouksessa käsiteltävät asiat edellyttävät alan erityisosaamista. Tasavallan presidentti voi edustaa Suomea EU:n ja kolmansien maiden huippukokouksissa.

Jäsenyytensä aikana Suomi on toiminut kahdesti EU-puheenjohtajamaana, vuosina 1999 ja 2006. Suomen seuraava puheenjohtajakausi on vuonna 2020.

Viestintä EU-asioissa

Suomessa EU-viestintää johtaa valtioneuvoston kanslia. Euroopan komissiolla ja Euroopan parlamentilla on Helsingissä omat toimistonsa. Ulkoministeriön Eurooppatiedotus tuottaa ja välittää kansalaisille tietoa Euroopan yhdentymisestä ja Suomen toiminnasta EU:ssa. Eurooppatiedotus toimii myös jakelukanavana yleiselle EU-aiheiselle aineistolle. Suomen EU-viestinnästä Brysselissä vastaa pysyvä EU-edustusto.

TulostaJaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Eurooppa-osasto

Päivitetty 2.6.2014


© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot