Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Usein kysyttyjä kysymyksiä - Suomen suurlähetystö, Lontoo : Usein kysytyt kysymykset

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysytyt kysymykset

Passi

Miten passia anotaan?

Passia anotaan henkilökohtaisesti suurlähetystössä tai Suomessa poliisilaitoksella. Passianomukseen tarvitaan passi, viimeaikainen passikuva ja maksu. Alaikäisen passianomukseen tarvitaan lisäksi kaikkien huoltajien suostumus sekä passikopiot.

Passiohjeet löytyvät kohdasta Palvelut suomalaisille > Passi.

Voinko anoa uutta passia postitse?

Passia voi anoa nykyisin vain henkilökohtaisesti, myös silloin kun anojana on lapsi. Britanniassa passia voidaan anoa ainoastaan suurlähetystössä Lontoossa. Suomessa passia voidaan anoa poliisiasemilla. Passinhakija tunnistetaan, anomus täytetään ja allekirjoitetaan virkailijan läsnäollessa sekä kaikilta yli 12-vuotiailta tallennetaan myös sormenjäljet.

Milloin voin anoa passia? Tarvitseeko aika varata etukäteen?

Passia voi anoa maanantaisin ja tiistaisin klo 14–16, keskiviikkoisin klo 9–12, torstaisin klo 9–12 ja 14–16 sekä pe klo 9–12 ja 14–15. Ajanvarausta ei tarvita.

Voinko ottaa passikuvan suurlähetystössä?

Suurlähetystössä ei ole mahdollisuutta ottaa valokuvia.

Kuinka pitkään passini tulee olla voimassa matkan jälkeen?

EU-alueella matkustaessa Suomen passin tulee olla voimassa ainoastaan koko matkan ajan. Kolmen tai kuuden kuukauden voimassaoloaika koskee yleensä vain kaukokohteita, mutta passin vaadittu voimassaoloaika ja viisumivaatimukset on aina hyvä tarkistaa etukäteen esimerkiksi kohdemaan suurlähetystöstä hyvissä ajoin ennen matkaa.

Voivatko passiini merkityt alaikäiset lapseni matkustaa ilman omaa passia?

Elokuun 2006 jälkeen myönnettyihin passeihin ei ole voinut enää merkitä lapsia. Huomiotavaa, on että 25.6.2012 lähtien lapsen oikeus matkustaa vanhemman passilla päättyy eli lapsille on anottava oma passi.

Miksi passit ovat voimassa vain viisi vuotta?

Elokuun 2006 jälkeen myönnetyt biometriset passit ovat voimassa vain viisi vuotta. Näin pyritään takaamaan mm. mikrosirun toimivuus, passinhaltijan tunnistettavuus sekä passin erilaiset turvatekijät.

Kuinka nopeasti voin saada passin?

Passin normaali käsittelyaika on noin 1-2 viikkoa. Kiireellisissä tapauksissa passin tilaaminen pikapassina nopeuttaa käsittelyä.

Väliaikainen passi voidaan tehdä odottaessa tai saman päivän aikana, mikäli henkilön matkatarve sitä todella vaatii. Väliaikainen passi myönnetään pääsääntöisesti vain kotimatkaa varten varastetun tai kadonneen passin tilalle.

Passini on varastettu/kadonnut, pääsenkö palaamaan takaisin Suomeen?

Suomen kansalainen voi pääsääntöisesti palata takaisin kotimaahansa, jos hän pystyy esittämään lentoyhtiölle jonkin kuvallisen henkilötodistuksen (ajokortti, passikopio) sekä rikosilmoituksen passin varastamisesta/katoamisesta. Lentoyhtiölle tulee aina ilmoittaa etukäteen asiasta. Mikäli lentoyhtiö vaatii passia, niin suurlähetystö voi myöntää väliaikaisen passin kotimatkaa varten.

Voiko henkilökorttia tai ajokorttia anoa suurlähetystössä?

Suurlähetystöt voivat myöntää vain passeja. Henkilökorttia voi anoa Suomessa poliisiasemilla. Ajokorttia tulisi anoa siinä EU-maassa, jossa asutaan pysyvästi. Britanniassa ajokorttia anotaan DVLA:n kautta.

Olen muuttanut nimeni, kuinka vaihdan nimeni passiin?

Nimenmuutos tai avioliiton yhteydessä tapahtunut sukunimenmuutos tulee aina ensin rekisteröidä Suomeen. Vasta kun uusi nimi on rekisteröity Väestörekisteriin voidaan anoa uutta passia. Lisätietoja mm. kohdasta rekisteröinnit väestörekisteriin.

Viisumi

Tarvitsenko viisumin Britanniaan?

Suomalaiset eivät tarvitse viisumia matkustaessaan Britanniaan. Matkaa varten tarvitaan voimassaoleva passi tai henkilökortti.

Suomessa oleskeluluvalla asuva ulkomaalainen saattaa tarvita viisumin Britanniaan, sillä Suomen oleskelulupa ei kelpaa matkustamiseen Britanniaan. Tämä johtuu siitä, että Britannia ei kuulu Schengen alueeseen.

Lisätietoja viisumista Britanniaan mm. Home Officen sivuilta: UK Visas and Immigration.

Olen muuttamassa Britanniaan, tarvitsenko oleskeluluvan?

EU-alueella on vapaa liikkuvuus, mikä tarkoittaa sitä, että Suomen kansalainen voi oleskella, tehdä työtä ja opiskella toisessa EU-maassa ilman erillistä lupaa.

Tarvitsen Schengen-viisumin Suomeen. Kuinka viisumia anotaan?

Schengen-viisumia anotaan henkilökohtaisesti joko kotimaassa tai oleskelumaassa. Kun matkakohde on Suomi, niin hakemus jätetään Suomen suurlähetystöön. Viisumiohjeet löytyvät kohdasta Maahantuloluvat > Schengen viisumi.

Kansalaisuus

Miten lapseni saa Suomen kansalaisuuden?

Suomalaisen äidin lapsi saa automaattisesti Suomen kansalaisuuden. Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden, jos vanhemmat ovat keskenään naimisissa. Syntymä tulee rekisteröidä konsulaatin kautta väestörekisteriin. Jos lapselle anotaan passia, anomus voidaan käsitellä vasta rekisteröinnin valmistuttua. Lisätietoja kohdasta Palvelut suomalaisille > Kansalaisuus ja Rekisteröinnit väestörekisteriin.

Voinko saada myös Britannian tai jonkin muun valtion kansalaisuuden?

Kyllä, Suomi hyväksyy kaksois- ja monikansalaisuuden. Kansalaisuutta anotaan paikallisten viranomaisten kautta, Britanniassa Home Office. Kansalaisuustiedot tulee pitää ajan tasalla ja rekisteröidä väestörekisteriin. Lisätietoja kohdasta Palvelut suomalaisille > Kansalaisuus.

Muuta

Tarvitsen elossaolo- tai virkatodistuksen, mistä saan sen Britanniassa?

Suomen suurlähetystö voi esimerkiksi perunkirjoitusta varten kirjoittaa elossaolotodistuksen. Myös kunniakonsuli tai paikallinen julkinen notaari (Notary Public) voi tehdä vastaavan todistuksen (Certificate of Life, Affidavit Certificate). Todistus kirjoitetaan vain henkilökohtaisesti ja siihen tarvitaan passi sekä osoitetodistus. Todistuksesta peritään notariaattimaksu.

Olen mennyt naimisiin/eronnut Britanniassa, pitääkö minun ilmoittaa asiasta Suomen viranomaisille?

Kyllä. Kaikilla Suomen kansalaisilla on velvollisuus ilmoittaa heidän rekisteritiedoissaan tapahtuneista muutoksista, myös jos pysyvä asuinpaikka on ulkomailla. Lisätietoja kohdasta Palvelut suomalaisille > Rekisteröinnit väestörekisteriin.

Haluan avioitua Suomessa/Britanniassa, kuinka toimia?

Avioitumista varten henkilön tulee osoittaa henkilöllisyytensä ja esteettömyytensä. Jos henkilö asuu pysyvästi Suomessa, tai hänen asuinpaikkansa on ollut siellä viime vuosina, tulee hänen olla yhteydessä asuinpaikkansa maistraattiin saadakseen esteettömyystodistuksen. Britanniassa esteettömyystodistusta (Certificate of Non-impediment, No Trace Letter) voi tiedustella paikallisesta rekisteritoimistosta. Jos rekisteritoimisto ei sellaista voi kirjoittaa, niin voi henkilö olla yhteydessä julkiseen notaariin ja vannoa olevansa esteetön.

Lisätietoja avioitumisesta Britanniassa: Citizens Advice Bureau
Lisätietoja avioitumisesta Suomessa: Maistraatti

Olen muuttanut uuteen osoitteeseen, pitääkö minun ilmoittaa asiasta?

Kyllä. Myös pysyvästi ulkomailla asuvilla Suomen kansalaisilla on velvollisuus ilmoittaa osoitetietonsa. Suomen kansalaisena voit saada virallista postia koskien esimerkiksi vaaleja ja veroasioita. Lisätietoja kohdasta Palvelut suomalaisille > Rekisteröinnit väestörekisteriin.

Olen muuttanut nimeni. Miten toimin?

Kaikista henkilötietoihin tulleista muutoksista tulisi ilmoittaa aina suurlähetystön kautta Suomeen maistraattiin. Mikäli nimenmuutos johtuu avioliitosta tai avioerosta, tehdään nimenmuutos rekisteri-ilmoituksen yhteydessä. Lisätietoja kohdasta Palvelut suomalaisille > Rekisteröinnit väestörekisteriin.

Britanniassa nimenmuutos voidaan tehdä myös Deed Pollin kautta. Tällöin Deed Poll dokumentti apostille legalisoidaan ja rekisteröidään suurlähetystön kautta Suomeen. Lisätietoja: Change on name by Deed Poll.

Kun uusi nimi on vahvistettu muuttuneen Suomen Väestörekisterissä, niin voidaan myös anoa uutta passia uudella nimellä. Lisätietoja kohdasta Palvelut suomalaisille > Passi.

Tarvitsen Suomesta tietoja mahdollisesta rikosrekisteristäni työnantajaa varten, kuinka toimia?

Tietoja omasta rikosrekisteristään (ns. rikostaustaote) tulisi tiedustella henkilökohtaisesti suoraan Oikeusrekisterikeskuksen kautta: Oikeusrekisterikeskus.

Haluan tehdä työharjoitteluni Britanniassa, voinko hakea harjoitteluun suurlähetystöön?

Suurlähetystö tarjoaa 3–5 kuukauden harjoittelupaikkoja korkeakouluopiskelijoille lehdistö- ja kulttuuriosastolla, poliittisella ja talouspoliittisella osastolla sekä konsulaatissa. Haku harjoitteluihin on normaalisti vuoden alussa. Avoimista harjoittelupaikoista ilmoitetaan suoraan korkeakouluihin ja/tai www.aarresaari.net -sivustolla.

Suurlähetystö ei välitä työ-, työssäoppimis- tai harjoittelupaikkoja muihin kohteisiin eikä valitettavasti voi auttaa niiden hankkimisessa.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 29.4.2016


© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot